Vergadering oor Wupperthal Ramp

Na aanleiding van die verwoestende brand wat op 31 Desember in Wupperthal
ongeveer 55 huise en ander infrastruktuur vernietig het, is daar op 4 Januarie 2019 ‘n vergadering gehou in Wupperthal.

Die vergadering is bygewoon deur verskeie kerkleiers en amptenare asook raadslede van Cederberg Munisipaliteit, Weskus Distriksmunisipaliteit en verskeie nasionale en provinsiale departemente. Terugvoering op sekere belangrike aangeleenthede is as volg:

1. Watervoorsiening, telefoonnetwerk en elektrisiteitsvoorsiening in Wupperthal is herstel.

2. Goedkeuring is verleen deur die Morawiese Kerk en ander
belanghebbendes dat die strukture wat gebrand het, gesloop sal word, gebaseer op
professionele evaluerings en veiligheidsrisiko’s. Die Weskus Distriksmunisipaliteit hanteer die
koördinasie ten opsigte van die sloping van die strukture. Van die masjinerie benodig vir die
sloping het reeds in Wupperthal opgedaag, maar groter laaigrawe word benodig vir hierdie doel.
‘n Evaluering van die bourommel is gedoen. Die stene en sementmateriaal sal gemaal en
hergebruik word, en ‘n terrein vir die berging van die material is reeds geïdentifiseer. ‘n
Gelisensieerde deskundige is verkry om ‘n evaluering te doen van die asbes en ‘n
kosteberaming te doen vir die veilige verwydering daarvan. Die partye was geadviseer dat die
asbes eers verwyder moet word voor die sloping van die strukture kan geskied, om ten einde
die risiko van asbeskontaminasie te vermy. Die kerk sal die geaffekteerde areas afbaken.

3. Die WKOD het goedkeuring verleen dat die begin van die skool met een week uitgestel word.
Daar is ook ooreengekom dat die rooibosteebane omskep kan word in koshuise vir die leerders,
onderhewig aan die nodige planne en befondsing. Terwyl hierdie prosesse aan die gang is, kan
die leerders intussen by families gehuisves word of in leë huise. Die WKOD kan hulp verleen met die verskaffing van boeke en skooluniforms.

4. Die Departement van Binnelandse Sake sal almal wat hul amptelike dokumentasie in die brand verloor het, vervoer na die Vredendal kantore. Die kostes ten opsigte van die verlangde dokumentasie sal deur die departement kwytgeskeld word.

5. Die Department van Menslike Nedersettings het ‘n plaaslike evaluering gedoen van die
behuisingsnood en die noodsaaklikheid van noodbehuising. ’n Geskikte terrein is geïdentifiseer,
en die departement sal die proses dryf. ’n Bekragtigde lys van geaffekteerde families sal
ingedien word.

6. Cederberg Munisipaliteit het onderneem vir die voorsiening van ‘n tent en tydelike toilette. Die
tent sal gebruik word vir die berging van die donasies.

7. Saul Jacobs, die bestuurder van Verkeer en Rampbestuur van Cederberg Munisipaliteit, kan gekontak word by 083 469 5948.

8. Die munisipaliteit bedank alle partye, insluitend die verskeie staatsdepartemente,
distriksmunisipaliteit en alle individue en organisasies wat hul steun aan
die mense van Wupperthal verleen het. Die munisipailiteit sal onverpoosd werk om Wupperthal se belange te bevorder en om in samewerking met die Morawiese Kerk hierdie gemeenskap te herstel tot sy glorie.
Opvolggesprekke met alle belanghebbendes vind op ‘n deurlopende basis plaas om enige kwessies aan te spreek.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

one × 4 =

© 2019 MyCederberg. Alle Regte Voorbehou. Digitale projekbestuur deur Lightspeed Digital Media.

Log in with your credentials

Forgot your details?