Clanwilliam se landbou-en huisvlytgenootskap

Die Clanwilliam se landbou- en huisvlytgenootskap het in 1931 ontstaan toe die komitee van die eertydse landbouvereniging ’n boeredag gehou het waartydens boere hul diere kon vertoon en ’n beoordelaar die wenner vir elke kategorie aangewys het.

Die enigste terrein wat hiervoor geskik was, was die eertydse Sandstraat, wat vandag bekend staan as Voortrekkerstraat. In 1932 is besluit om die terrein te verskuif na Parkstraat, waar dit vandag nog is.

Onder leiding van stigterslede, Bennie Lubbe, Maans en Pieter van Zyl (Grootkop), Isak Boonzaaier, Charl van der Merwe, Willie Burger en die Van Dyk-broers, het die boeredag gegroei tot waar dit vandag is – ’n volwaardige landbougenootskap!

Perde
Aan die begin van die skoujare, voordat dit ’n landbougenootskap geword het, was die skou oorheers met perdenommers wat vandag nog ’n groot attraksie is. Muile, ossewaens getrek deur deur rooi Afrikanerosse, wa-spanne van 8 perde en donkies was ’n algemene gesig in die vroeëre skoujare. Party jare het daar tot 7 spanne van 8-perdewaens gelyktydig om die baan gedraf.

Beeste
Beeste was ’n afdeling wat elke jaar verteenwoordig was op die skou tydens die jare dertig en veertig. Daar was veral geskou met ossespanne en later slagosse, wat in die landbou gebruik was. Tot in die latveertigerjare was spanne van 10 tot 16 osse op die skou te sien, waarna die Afrikaner van die skoutoneel verdwyn het.

Die plaaslike Augsburg Landbouskool het van die begin af leiding geneem met die bees-afdeling – vanaf 1934 met hul Jersey-beeste. Die beesras was die enigste wat nog op die skou te siene was in die jare tagtigs. Vandag word beeste glad nie meer ten toon gestel nie.

Skape
Die skaapafdeling het eers in die vroeë vyftigerjare op die skou tot sy reg gekom, met die verskyning van die merino. Voor dit was daar net klein getalle Afrikanerskape en Persies as slagvee vertoon. Die merino was oorheersend tot die laat sestiger jare, waarna die dorper op die voorgrond getree het. Met die 1955-skou was die eerste vleismerino op die skou te sien. Die eerste deelnemers was Bert Smit en Jan Bosman.

Bokke
Bokke was as slag- en aanteelvee van die begin veertigerjare op die skou te sien. Die eerste veredelde boerbokram is in 1948 deur Rens Nieuwoudt na die Cederberge gebring en het ’n paar jaar later met Jan van der Westhuizen begin meeding.

Die eerste Wes-Kaap-boerbokkampioenskap is tydens die 1977-skou plaaslik aangebied en daarna ook met die 1979- en 1983 skou.

Varke en pluimvee
Hierdie afdelings het in die vroeër vyftigerjare groot belangstelling gelok. Vandag is daar egter geen van die afdelings meer op die skou nie.

Vrugte en groente
Die plaaslike landbouskool was die eerste uitstallers van vrugte en groente op die skou. Weens ’n gebrek aan belangstelling het die vrugte- en groente-afdeling gedurende die 1983-skou doodgeloop.

Huisvlyt
Die vroue het ook hulle slag gewys tydens skoue. Allerhande gebak, ingelegdes en handwerk is op die skou uitgestal en beoordeel. Die het baie belangstelling gelok in die vroeëre skoujare. Weens ’n gebrek aan belangstelling het die huisvlyt afdeling egter doodgeloop.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

17 + 11 =

© 2019 MyCederberg. Alle Regte Voorbehou. Digitale projekbestuur deur Lightspeed Digital Media.

Log in with your credentials

Forgot your details?